Life LYNX projekt

Dana, 16. studenoga 2022. u 1. TR1 razredu održana je međupredmetna nastava biologije (S. Škrabić) i geografije (V. Glasnović) s nazivom Life LYNX projekt. Radi se o međunarodnom projektu kojemu su namjena i cilj spašavanje ranjive i iznimno malene dinarske i jugoistočne alpske populacije risa. Sve životinje prisutne na području Dinarida su u bliskom srodstvu, a sustavnim dovođenjem i ispuštanjem risova uhvaćenih u Slovačkoj i Rumunjskoj nastojao se revitalizirati genetski fond te time direktno povećati vjerojatnost opstanka ove populacije.

Projekt se provodi u periodu od 2017.-2024. godine, a uključuje nekoliko zemalja Europske unije,
različite obrazovne institucije, politička tijela, vladine i nevladine organizacije koje uspješno surađuju i
koordiniraju projektom. Interdisciplinarnim pristupom i primjenom novih suvremenih oblika digitalne
tehnologije praćenja i predviđanja, razvili su i implementirali različite strateške modele u svrhu razvijanja
i stabilizacije populacije risova.

Učenicima se htjela prezentirati važnost očuvanja populacije risova u kontekstu bioraznolikosti
hrvatskoga prostornog identiteta, ali i dinarskoga kraja kroz prizmu promatranja s aspekta geografije i
biologije.

 

About the Author: ZGetos