Međupredmetni projekt TRIG & TITR

U okviru Projekta razvijanja matematičke i prirodoslovne pismenosti u školskoj godini 2021./2022.  proveden je međupredmetni projekt TRIG & TITR u nastavi Matematike i Fizike. Projekt je provođen tijekom cijele školske godine s učenicima 3et, 3tr1 i 3tr2 razreda naše škole, a mentorice su bile Snježana Bošnjak, prof. i Snježana Švelec, prof.

U nastavi Matematike učenici su analizirali grafove trigonometrijskih funkcija. Pomoću GeoGebre učenici su proučavali promjene trigonometrijskih funkcija uslijed mijenjanja amplitude, perioda i pomaka te primjenjivali trigonometrijske funkcije i jednadžbe u modeliranju. 

U nastavi Fizike učenici su trigonometrijske funkcije povezali s titranjem utega na opruzi.  Analizirali su jednadžbe titranja (elongacija, brzina, akceleracija) opruge, iz njih odredili amplitudu, period i fazni pomak titranja te ih usporedili ih sa mjerenjima titranja utega na opruzi provedenim na PhET simulaciji.

 

Prilozi:

About the Author: Daliborka Pavošević