Natječaj za mobilnosti u sklopu projekta Povežimo se!

Dragi učenici/e,

pozivamo vas da se prijavite na stručnu praksu u sklopu projekta mobilnosti Povežimo se!. To je Erasmus+ projekt kojeg je Agencija za mobilnost i programe EU odobrila našoj školi a ima za cilj omogućiti zainteresiranim učenicima stjecanje iskustva međunarodne prakse i osnaživanje stručnih kompetencija. 

Na ovaj natječaj mogu se javiti učenici trećih i četvrtih razreda svih zanimanja škole. Na natječaj se prijavljujete putem obrasca za prijavu koji se nalaze u tablici ispod, a svu potrebnu dokumentaciju šaljete na mail projekta (povezimose2020@gmail.com ) s naznakom “Za natječaj Povežimo se! – Naziv mobilnosti”. 

Za sva pitanja i nejasnoće možete se javiti članovima projektnog tima putem Teamsa ili komentarom na objavu unutar kanala općenito u vašoj virtualnoj učionici na Teamsima. 

Upute o postupku prijave, prijavni obrazac, suglasnost, natječaj i kriterij vrednovanja nalaze se u priloženim dokumentima, kao i kontakti nastavnika koji vam mogu pomoći oko prijave i odgovoriti na sva vaša pitanja.

Mobilnost 1: Španjolska (3 mjeseca)
Dugoročna mobilnost u trajanju od 3 mjeseca (11.8. – 10.11. 2022.) za 6 učenika/ca. Mogu se prijaviti učenici 3. i 4. razreda iz zanimanja: elektrotehničar, tehničar za računalstvo, tehničar za mehatroniku, tehničar za elektroniku, tehničar cestovnog prometa, vozač motornog vozila.
Obrazac za prijavu
Mobilnost 2: Litva (dva tjedna)

Mobilnost za 8 učenika/ca  u trajanju od dva tjedna. Mogu se prijaviti učenici 3. i 4. razreda iz zanimanja: elektrotehničar, tehničar za mehatroniku, teh. cestovnog prometa, vozač motornog vozila.

Obrazac za prijavu
Moblinost 3: Estonija (tri tjedna)
Kratkoročna mobilnost u trajanju od tri tjedna za 6 učenika/ca. Mogu se prijaviti učenici 3. razreda iz zanimanja: elektrotehničar, tehničar za mehatroniku, tehničar za elektroniku.
Obrazac za prijavu
Moblinost 4: Slovačka (dva tjedna)

Kratkoročna mobilnost u trajanju od tri tjedna za 6 učenika/ca. Mogu se prijaviti učenici 3. i 4. razreda iz zanimanja: elektrotehničar, tehničar za mehatroniku, tehničar za elektroniku.

Obrazac za prijavu
Moblinost 5: Španjolska (tri tjedna)

Kratkoročna mobilnost u trajanju od tri tjedna za 6 učenika/ca. Mogu se prijaviti učenici 3. i 4. razreda iz zanimanja tehničar za računalstvo.

Obrazac za prijavu

Važne napomene: 

  • Učenik/ca se može prijaviti na više mobilnosti, ali može ići samo na jednu mobilnost.
  • Za svaku mobilnost se ispunjava poseban online obrazac
  • Bez obzira na koliko mobilnosti se učenik/ca prijavljuje dovoljno je poslati jedne dokumente na mail projekta povezimose2020@gmail.com
  • Prijave traju do 10. 7. 2022. 
  • Objava rezultata 12. 7. 2022.
  • Rok za žalbe do 18. 7. 2022.

About the Author: Anica Leventić