Primjenjivanje jednadžbe kružnice – prošireni sadržaj

PRIMJENJUJE JEDNADŽBU KRUŽNICE – prošireni sadržaj

Autor: Snježana Bošnjak

Kategorija materijala: obrazovni sadržaji za  3. razred srednje škole iz Kurikuluma nastavnog predmeta matematika (četverogodišnje strukovne škole)

Domene: Algebra i funkcije, Oblik i prostor, Mjerenje

Odgojno – obrazovni ishod:

MAT SŠ B.3.10., MAT SŠ C.3.8., MAT SŠ D.3.3.  Primjenjuje jednadžbu kružnice

Razrada ishoda:

  • Prepoznaje jednadžbu kružnice i iz nje pronalazi duljinu polumjera i koordinate središta kružnice i obratno. Iz grafičkoga prikaza pronalazi jednadžbu kružnice.
  • Određuje grafički ili računski jednadžbu kružnice u posebnome položaju (dodiruje jednu ili obje koordinatne osi) ili koncentrične kružnice.
  • Iz općega oblika jednadžbe kružnice određuje središte i polumjer kružnice.

Digitalni alat: GeoGebra

Nazivi apleta i poveznice:

Međusobni položaj pravca i kružnice 

https://www.geogebra.org/m/ngp3exsh#material/dzewtfxh

 

Tangenta na kružnicu paralelna ili usporedna sa zadanim pravcem  https://www.geogebra.org/m/ngp3exsh#material/dzewtfxh

 

Tangente na kružnicu iz točke izvan kružnice  https://www.geogebra.org/m/ngp3exsh#material/dzewtfxh

 

Tangente na kružnicu iz točke kružnice 

https://www.geogebra.org/m/ngp3exsh#material/dzewtfxh

 

Tangenta kružnice

About the Author: Daliborka Pavošević