Primjenjivanje jednadžbe kružnice

PRIMJENJUJE JEDNADŽBU KRUŽNICE

Autor: Snježana Bošnjak

Kategorija materijala: obrazovni sadržaji za  3. razred srednje škole iz Kurikuluma nastavnog predmeta matematika (četverogodišnje strukovne škole)

Domene: Algebra i funkcije, Oblik i prostor, Mjerenje

Odgojno – obrazovni ishod:

MAT SŠ B.3.10., MAT SŠ C.3.8., MAT SŠ D.3.3.  Primjenjuje jednadžbu kružnice

Razrada ishoda:

  • Prepoznaje jednadžbu kružnice i iz nje pronalazi duljinu polumjera i koordinate središta kružnice i obratno. Iz grafičkoga prikaza pronalazi jednadžbu kružnice.
  • Određuje grafički ili računski jednadžbu kružnice u posebnome položaju (dodiruje jednu ili obje koordinatne osi) ili koncentrične kružnice.
  • Iz općega oblika jednadžbe kružnice određuje središte i polumjer kružnice.

Digitalni alat: GeoGebra

Nazivi apleta i poveznice:

Definicija kružnice  https://www.geogebra.org/m/ngp3exsh#material/wvgpp8v4

 

Određivanje jednadžbe kružnice  https://www.geogebra.org/m/ngp3exsh#material/n3czzwtf

 

Točka pripada kružnici  https://www.geogebra.org/m/ngp3exsh#material/pnf2rh8r

 

Koncentrične kružnice  https://www.geogebra.org/m/ngp3exsh#material/havtqdan

 

Kružnica dodiruje koordinatnu os https://www.geogebra.org/m/ngp3exsh#material/wsddvn9j

 

Opisana i upisana kružnica kvadratu https://www.geogebra.org/m/ngp3exsh#material/bvbmzcjb

 

 

About the Author: Daliborka Pavošević