Primjenjivanje jednadžbe pravca

PRIMJENJUJE JEDNADŽBU PRAVCA

Autor: Snježana Bošnjak

Kategorija materijala: obrazovni sadržaji za  3. razred srednje škole iz Kurikuluma nastavnog predmeta matematika (četverogodišnje strukovne škole)

Domene: Algebra i funkcije, Oblik i prostor, Mjerenje

Odgojno – obrazovni ishod:

MAT SŠ B.3.9., MAT SŠ C.3.7., MAT SŠ D.3.2.  Primjenjuje jednadžbu pravca

Razrada ishoda:

  • Prepoznaje, opisuje i crta pravac u koordinatnome sustavu iz njegove jednadžbe i izvodi jednadžbu pravca iz grafičkoga prikaza ili zadanih parametara.
  • Računa mjeru kuta pravca s pozitivnim dijelom apscise i povezuje ga s koeficijentom smjera.
  • Crta i određuje pravce paralelne s koordinatnim osima.
  • Računa udaljenost točke od pravca i mjeru kuta između pravaca.

Digitalni alat: GeoGebra

Nazivi apleta i poveznice:

Točka pripada pravcu

https://www.geogebra.org/m/rv3mmpye#material/dcudcfqy

 

Crtanje pravca I.

https://www.geogebra.org/m/rv3mmpye#material/vg34fmtn

 

Crtanje pravca II. 

https://www.geogebra.org/m/rv3mmpye#material/tpc5g7t3

 

Određivanje jednadžbe pravca sa slike 

https://www.geogebra.org/m/rv3mmpye#material/dru28bht

 

Jednadžba pravca određenog točkom i koeficijentom smjera  https://www.geogebra.org/m/rv3mmpye#material/buk4dhav

 

Jednadžba pravca određenog dvjema točkama https://www.geogebra.org/m/rv3mmpye#material/ekdzjk5w

 

Određivanje mjere priklonog kuta 

https://www.geogebra.org/m/rv3mmpye#material/exehzcyg

 

Paralelnost i okomitost pravaca 

https://www.geogebra.org/m/rv3mmpye#material/rnzc5xvv

 

Kut u vrhu trokuta 

https://www.geogebra.org/m/rv3mmpye#material/ef3nm4wg

 

Udaljenost točke od pravca 

https://www.geogebra.org/m/rv3mmpye#material/mwfmy8yb

 

Duljina visine trokuta

 https://www.geogebra.org/m/rv3mmpye#material/cehbszsr

 

 

About the Author: Daliborka Pavošević