Primjenjivanje trigonometrijskih jednadžbi

PRIMJENJUJE TRIGONOMETRIJSKE JEDNADŽBE

Autor: Snježana Bošnjak

Kategorija materijala: obrazovni sadržaji za  3. razred srednje škole iz Kurikuluma nastavnog predmeta matematika (četverogodišnje strukovne škole)

Domene: Algebra i funkcije

Odgojno – obrazovni ishod:

MAT SŠ B.3.8. Primjenjuje trigonometrijske jednadžbe

Razrada ishoda:

  • Osnovne trigonometrijske jednadžbe rješava grafički ili na brojevnoj kružnici

Digitalni alat: GeoGebra

Nazivi apleta i poveznice:

Trigonometrijske jednadžbe sinx = a  https://www.geogebra.org/m/y4qece6n#material/f4jvyzme

 

Trigonometrijske jednadžbe cosx = a  https://www.geogebra.org/m/y4qece6n#material/kqpttn22

 

Trigonometrijske jednadžbe tgx = a  https://www.geogebra.org/m/y4qece6n#material/nkhbkhpc

 

Trigonometrijske jednadžbe ctgx = a  https://www.geogebra.org/m/y4qece6n#material/ggvaqhjm

 

 

About the Author: Daliborka Pavošević