Video lekcije – fizika

Prof. Snježana Švelec napravila je 12 video lekcija za učenike koje im pomažu u usvajanju temeljnih vještina u području fizike (pretvorba mjernih jedinica, vektori, rješavanje numeričkih zadataka, rješavanje zadataka proporcionalnog zaključivanja, interpretacija grafova). 

 

About the Author: Daliborka Pavošević