NATJEČAJ za dodjelu stipendija učenicima i studentima za 2023./2024. školsku, odnosno akademsku godinu

Upravni odjel za obrazovanje i mlade Osječko-baranjske županije objavljuje natječaj za dodjelu
stipendija učenicima i studentima za 2023./2024. školsku, odnosno akademsku godinu.
Natječaj se objavljuje u ”Glasu Slavonije”, na internetskoj stranici Županije: www.obz.hr i na
internetskoj stranici Sveučilišta J. J. Strossmayera: www.unios.hr.
Osječko-baranjska županija (nadalje: Županija) stipendirat će učenike od prvog razreda srednje
škole, a studente od četvrte godine sveučilišnog integriranog prijediplomskog i diplomskog studija ili
prve godine diplomskog studija tijekom jedne školske, odnosno akademske godine i to u trajanju od 10
mjeseci*.
Prijavu na natječaj punoljetni učenici i studenti podnose osobno, a za malodobne učenike
roditelji ili staratelji na odgovarajućem obrascu koji utvrđuje Povjerenstvo za dodjeljivanje stipendija
učenicima i studentima.

Ovdje možete pronaći cijeli tekst natječaja, kriterije, uvete i popis stipendija te način na koji možete podnijeti zahtjev.

About the Author: Daliborka Pavošević