Obavijest – izborni moduli

Odabir izbornog modula/predmeta

Obavještavaju se učenici prvog razreda, zanimanje tehničar cestovnog prometa (1TCP) da će krajem svibnja 2023. putem online ankete birati jedan od ponuđenih izbornih predmeta koji će slušati u drugom, trećem i četvrtom razredu.

Obavještavaju se i učenici drugih razreda, zanimanje tehničar za računalstvo (2TR1 i 2TR2), zanimanje tehničar za mehatroniku (2TM) i zanimanje tehničar za elektroniku (2TEL) da će također putem online ankete birati jedan od ponuđenih izbornih strukovnih modula s pripadajućim nastavnim predmetima koje će slušati u trećem i četvrtom razredu.

Važno je znati da odabrani izborni modul/predmet neće moći pohađati svi učenici.

Učenici će biti podijeljeni u izborne module/predmete na osnovu odabira, a u slučaju da više učenika odabere isti modul/predmet, izbor će se vršiti prema prosjeku ocjena iz dolje navedenih predmeta i uzimajući u obzir napomene za svako zanimanje.

Tehničar cestovnog prometa (1TCP)

1 razred: Matematika, Fizika, Engleski jezik, Osnove prijevoza i prijenosa, Računalstvo, Grafičke komunikacije u prometu, Cestovna vozila, Ekologija u prometu/Strani jezik u struci

 Napomena:

Zbog ograničenosti prostorom i resursima svaki će izborni predmet moći pohađati 1/3 učenika iz razreda. Učenici će biti podijeljeni u izborne predmete na osnovu odabira predmeta prema prioritetima.

U slučaju da više od 1/3 učenika iz razreda odabere kao 1. prioritet npr. prvi izborni predmet, prednost će imati oni učenici koji imaju bolji prosjek ocjena iz nastavnih predmeta prvog razreda koji su dolje navedeni. Učenici koji zbog prosjeka ocjena ne uspiju upisati predmet po 1. prioritetu prebacuju se u prvi predmet u kojem ima mjesta prema prioritetima koje su odabrali.

Ako kao prvi prioritet jednog od ponuđenih izbornih predmeta odabere manje od 6 učenika isti se neće održavati, a učenici će bit raspoređeni u dva predmeta koja će se provoditi prema odabranim prioritetima.

Tehničar za računalstvo (2TR1, 2TR2)

Za 1. razred: Matematika, Fizika, Upotreba informacijske tehnologije u uredskom poslovanju, Tehničko dokumentiranje, Algoritmi i programiranje, Osnove elektrotehnike

Za 2. razred: Matematika, Fizika, Uvod u baze podataka, Osnove računala, Praktične osnove računalstva, Algoritmi i programiranje, Uvod u elektroniku, Digitalna logika, Uvod u računalne mreže

Napomena:

Zbog ograničenosti prostorom i resursima svaki će izborni strukovni modul moći pohađati do 6 učenika iz razreda. Učenici će biti podijeljeni u izborne module na osnovu odabira modula prema prioritetima.

U slučaju da više od 6 učenika iz razreda odabere kao 1. prioritet npr. programerski izborni modul 2, prednost će imati oni učenici koji imaju bolji prosjek ocjena iz nastavnih predmeta prvog i drugog razreda koji su gore navedeni. Učenici koji zbog prosjeka ocjena ne uspiju upisati modul po 1. prioritetu prebacuju se u prvi modul u kojem ima mjesta prema prioritetima koje su odabrali.

Tehničar za mehatroniku (2TM)

Za 1. razred: Matematika, Fizika, Računalstvo, Tehničko crtanje i dokumentacija, Tehnički materijali, Tehnička mehanika, Osnove elektrotehnike, Radioničke vježbe

Za 2. razred: Matematika, Fizika, Računalstvo, Tehničko crtanje i dokumentacija, Elementi strojeva, Tehnička mehanika, Električne instalacije, Električni strojevi i uređaji, Elektronički sklopovi, Radioničke vježbe

Napomena:

Zbog ograničenosti prostorom i resursima svaki će izborni strukovni modul moći pohađati do 12 učenika iz razreda. Učenici će biti podijeljeni u izborne module na osnovu odabira. 

U slučaju da više od 12 učenika iz razreda odabere npr. prvi izborni modul, prednost će imati oni učenici koji imaju bolji prosjek ocjena iz nastavnih predmeta prvog i drugog razreda koji su gore navedeni. Ostali učenici će biti preraspodijeljeni u drugi izborni modul.

Tehničar za elektroniku (2TEL)

Za 1. razred: Matematika, Fizika, Računalstvo, Tehničko crtanje i dokumentiranje, Osnove elektrotehnike, Laboratorijske vježbe iz elektrotehnike, Osnove WEB dizajna, Radioničke vježbe

Za 2. razred: Matematika, Fizika, Računalstvo, Osnove elektrotehnike, Laboratorijske vježbe iz elektrotehnike, Osnove elektroničkih mjerenja, Elektronika, Osnove digitalne elektronike, Radioničke vježbe

Napomena:

Zbog ograničenosti prostorom i resursima svaki će izborni strukovni modul moći pohađati do 12 učenika iz razreda. Učenici će biti podijeljeni u izborne module na osnovu odabira. 

U slučaju da više od 12 učenika iz razreda odabere npr. prvi izborni modul, prednost će imati oni učenici koji imaju bolji prosjek ocjena iz nastavnih predmeta prvog i drugog razreda koji su gore navedeni. Ostali učenici će biti preraspodijeljeni u drugi izborni modul.

Ponuđene izborne module i predmete možete pronaći u privitku, a ukoliko želite vidjeti sadržaj ponuđenih predmeta, možete ga iščitati u strukovnom kurikulu za pojedino zanimanje putem poveznica.

Tehničar za računalstvo

Tehničar za elektroniku

Tehničar za mehatroniku

Tehničar cestovnog prometa

About the Author: Daliborka Pavošević