Od ideje do 3D kalupa: ELPROS za CZA Osijek

Svijet je pun dobrih ideja, a one najbolje, osobito one kojima nekom pomažemo, valja ostvariti. Upravo se to dogodilo ovih dana u Elektrotehničkoj i prometnoj školi Osijek i Centru za autizam Osijek

 

Učenici M.Rumbak i L. Ambruš rade na modeliranju kalupa u obliku logotipa

Ideja za izradu kalupa u obliku logotipa Centra za autizam  potekla je od asistentice Petre koja radi u Centru za autizam Osijek, a nastavnica strojarske grupe predmeta, Gordana Ostrunić, dipl. ing. krenula je u realizaciju s učenicima 3tm. Leon Ambruš i Matej Rumbak, tehničari za mehatroniku,  modelirali su kalup u  u programu Solid Edge.

 

fotografija logotipa u programu Solid Edge

Kalupe ili žigove printali su na 3D printeru uz podršku nastavnika Darka Ratkajca. Ovakvi se kalupi printaju od standardnog materijala koji se koristi u širokoj primjeni i siguran je za izradu hrane.

 

kalupi u izradi

Ovakvi se kalupi mogu koristiti za izradu otisaka u različitim materijalima (glina, plastelin i sl.) što je posebno zanimljivo za korisnike koji pohađaju Centar za autizam Osijek. Kalupe će moći koristiti u različite svrhe i od različitih materijala. Gotove je otiske moguće bojiti, lakirati, dodavati im magnete i na taj način izrađivati suvenire ili materijal za učenje; učenje se odvija i tijekom procesa izrade.

 

keksi izrađeni oblikovanjem kalupima

Jednako tako, moguće je izrađivati i kekse koji su zanimljiv dodatak svakoj aktivnosti, bilo da je riječ o osposobljavanju korisnika CZA za obavljanje životnih vještina, bilo da postanu dijelom suvenirske ponude učeničke zadruge CZA kojom će među građanima širiti svijest o autizmu.

Gotove kalupe nastavnica Gordana, Matej i Leon odnijeli su svečano uručiti korisnicima Centra za autizam. Učenici CZA darivali su ih radovima koje su sami izradili. Naša se ekipa iz posjeta vratila sretna što su svojim znanjem i vještinama učinili nešto lijepo za zajednicu u kojoj žive i time dali korisnicima Centra za autizam mogućnost da i sami mogu napraviti predmete kojima će razveseliti svoje obitelji ili građane Osijeka.

 

učenik CZA uručuje zahvalnice učenicima i nastavnici ELPROS
Ravnatelj CZA predstavlja goste svojim učenicima

Ako želite više saznati o Centru za autizam, istražite web stranicu Centra. Sigurni smo da će učenice i učenici i djelatnici Elektrotehničke i prometne škole Osijek i dalje radit na dobrobit zajednice u kojoj žive i rade. Budimo pozitivni primjeri!

 

učenici i nastavnica sa zahvalnicama
učenici sa zahvalnicama

About the Author: Daliborka Pavošević