Priprema učenika za međunarodno startup natjecanje/natjecanje inovacija

Želite li sudjelovati u međunarodnim natjecanjima inovacija? Pročitajte kako to možete ostvariti!

Prva faza se odnosi na 10 radionica za učenike na sljedeće teme (radionice će provoditi Tera tehnopolis sa iskustvom u radu na sličnim projektima):

– Plan izrade prototipa/inovacije

– Mentoriranje pri implementaciji startup ideja/inovacija u suradnji s mentorima poduzetnicima i studentima s iskustvom u inovacijama;

Termini provedbe (8 termina): 4.-6. mjesec, četvrtak ili petak po 3 školska sata (smjena prije podne- poslije nastave, smjena poslije podne – prije nastave).

Šaljem informacije:

  1. Faza se odnosi na 10 radionica za učenike na sljedeće teme (radionice će provoditi Tera tehnopolis sa iskustvom u radu na sličnim projektima):

– Razvoj inovativnih ideja, odnosno identifikacija problema i segmenata korisnika, istraživanje tržišta, validacija problema te dizajn rješenja (ideje);

– Razvoj i uloge u timu;

– Definiranje poslovnog modela;

– Marketing plan;

– Pravna struktura (osnivanje, zaštita vlasništva inovacija, …);

– Mogućnosti financiranja i ključne točke pri prezentaciji proizvoda investitorima;

– Završna radionica – Prezentacija inovacija („Pitch ideje“)

Termini provedbe (10 termina): 2.,3. mjesec, četvrtak i/ili petak po 3 školska sata (smjena prije podne- poslije nastave, smjena poslije podne – prije nastave).

  1. Faza se odnosi na 8 radionica za učenike usmjerenih na realizaciju start up ideja/inovacija te povezivanje s mentorima poduzetnicima i studentima (svaki učenik/tim će imati vlastitog mentora kod poslodavaca, kao i studente s FERIT-a koji će im biti na raspolaganju) :

– Plan izrade prototipa/inovacije

– Mentoriranje pri implementaciji startup ideja/inovacija u suradnji s mentorima poduzetnicima i studentima s iskustvom u inovacijama;

Termini provedbe (8 termina): 4.-6. mjesec, četvrtak ili petak po 3 školska sata (smjena prije podne- poslije nastave, smjena poslije podne – prije nastave). Motiv za sudjelovanje je prilika ići na sajmove inovacija u sljedećoj školskoj godini (Nurnberg, Zagreb, Rijeka itd.) Očekuje se sudjelovanje trećih i četvrtih razreda i nadarenih učenika nižih razreda. Prijave šaljite na mail: mirko.mesic@skole.hr

About the Author: Daliborka Pavošević