Elektromehaničar

Elektromehaničar (šifra zanimanja 041203) je zanimanje u kojem se učenik osposobljava za obavljanje poslova u proizvodnji i održavanju električnih strojeva i uređaja.

Ti su poslovi:

  • izrada elektrotehničkih crteža i shema
  • izrada i sastavljanje elektromehaničkih sklopova strojeva i uređaja
  • sastavljanje niskonaponskih razvodnih uređaja i eksplozijski sigurnosne opreme
  • završna kontrola proizvoda
  • pronalaženje i otklanjanje grešaka na serijskim proizvodima
  • sastavljanje podsustava i sustava električnih mjernih instrumenata (instrumenti s kazaljkom, električna brojila, releji, uklopnici, upravljačko-signalni sustavi)
  • baždarenje instrumenata u serijskoj proizvodnji.

Obrazovanje za ovo zanimanje traje tri godine.

Više pročitajte u Nastavnom planu i programu.

Prilozi

About the Author: Daliborka Pavošević