Elektromonter

Elektromonter (šifra 041103) je zanimanje u kojem se učenici osposobljavaju za obavljanje poslova u proizvodnji, prijenosu i distribuciji električne energije.

Ti su poslovi:

  • montiranje i rekonstrukcija elektroenergetskih postrojenja, električnih mreža i elektroinstalacija (povezivanje elemenata mreže prema shemama izgradnje, postavljanje strojeva, transformatora, mjerno – regulacijskih uređaja, nadzemnih i kabelskih naponskih vodova, visokonaponskih i niskonaponskih razvodnih postrojenja i električkih upravljačkih ormara, opremanje objekata javne rasvjete)
  • održavanje instalacija električne mreže
  • priključivanje i nadzor potrošača električne energije (javna rasvjeta, grijanje, klimatizacija, radni strojevi)
  • crtanje elektrotehničkih shema i nacrta.   

Školovanje za ovo zanimanje traje tri godine. Više pročitajte u Nastavnom planu i programu.

Prilozi

About the Author: Daliborka Pavošević