Erasmus+ mobilnost 2023 – privremeni rezultati

Dragi učenici i učenice,

zahvaljujemo se svim prijavljenim kandidatima na iskazanom interesu i predanim prijavama. U prilogu ove objave se nalaze privremeni rezultati natječaja za mobilnost. Konačni rezultati će biti objavljeni nakon proteka roka za žalbu koji taje do 2. veljače 2024. do 13:00 sati. Ako imate kakvih pitanja i primjedbi možete se javiti na mail projekta erasmus@elpros.hr ili porukom u Teamsima. Prijavljeni učenici i njihovi roditelji mogu dobiti na uvid bodovne liste i uložiti pisani prigovor sve do kraja žalbenog roka. Molim vas da se ranije najavite kako bi dogovorili termin za sastanak s nekim od članova projektnog tima. Nakon isteka žalbenog roka bit će objavljene konačne ljestvice poretka.

Odabranim učenicima želimo puno uspjeha tijekom priprema i u obavljanju stručne prakse.

About the Author: Anica Leventić