eTwinning projekt: Interaktivne funkcije u STEM-U 

Ove školske godine –  2023./2024. – održan je međunarodni matematički eTwinning projekt za učenike prvih razreda 1et, 1tr1, 1te2 te drugog razreda 2et pod mentorstvom profesora Andreja Mijaćanka i Snježane Bošnjak. Naziv projekta je Interaktivne funkcije u STEM-u.  

Projekt su osmislili nastavnici iz Hrvatske, Sjeverne Makedonije i Srbije. Projekt je namijenjen učenicima srednjih škola u kojemu proučavaju i primjenjuju znanja o funkcijama. Proučavaju zadane funkcije analitički, tablično, grafički te dijagramima. Uočavaju svojstva sljedećih funkcija: linearna, kvadratna, racionalna, eksponencijalna, logaritamska, trigonometrijska, funkcija korijena. Učenici nadopunjavaju i proširuju kurikularna znanja usvojena na nastavi te razvijaju STEM kompetencije u različitim matematičkim digitalnim programima (npr. GeoGebra, Desmos, Adruino). S pomoću navedenih funkcija povezuju matematiku s ostalim obrazovnim područjima (fizika, kemija, biologija, itd.) Osvrnuli su se i proučavali sigurnost na internetu te zajednički izradili postere na tu temu. 

About the Author: Daliborka Pavošević