iDIDit: Bugarska

Od 5.9 do 9.9. 2024. profesori Danijela Ivanović – Ižaković, Karolina Brleković, Vesna Kristek Babić i Sandra Štrasser sudjelovale su u mobilnosti u sklopu projekta iDIDit u Sofiji u Bugarskoj. Na ovoj je mobilnosti naglasak bio na inovativnim alatima koji se mogu koristiti u nastavi – koji se to alati mogu koristiti, njihove prednosti i nedostatci te primjeri dobre prakse korištenja umjetne inteligencije u nastavnom procesu.

Vesna Kristek Babić, prof., koordinator projekta

 

About the Author: Daliborka Pavošević