Promicanje mentalnog zdravlja u SHE školama

Tijekom dvodnevnog interdisciplinarnog državnoga stručnog skupa Promicanje mentalnog zdravlja u SHE školama, održanog 21. i 22. veljače 2024. u Rijeci, koordinator projekta Elektrotehničke i prometne škole prof. biologije i kemije Sanja Škrabić predstavila je do sada održane aktivnosti i upoznala sa planiranim aktivnostima tijekom ostatka nastavne godine.

Planirane aktivnosti su: brinuti o zdravlju, promicati zdrave prehrambene navike i tjelesnu aktivnost,  prevencija mentalnih poremećaja i rizičnih ponašanja.

Očekivani ishodi:

➢ razlikovati pravilnu od nepravilne prehrane

➢ brinuti o vlastitom zdravlju i većoj tjelesnoj aktivnosti

➢ prepoznati pozitivne uzore u zajednici

➢ kvalitetno provoditi slobodno vrijeme

➢ razvijati metode i aktivnosti za očuvanje mentalnoga zdravlja

 

 

About the Author: ZGetos