Upoznajte euro

Hrvatska kao članica EU 2023. g. je uvela euro kao službenu valutu. Kako učenici naučili što više o euru, imaju zadatak istražiti podatke o kovanicama i novčanicama eura. Kovanice centi i eura imaju europsku stranu koja je jedinstvena za sve zemlje EU i imaju nacionalnu stranu te nose obilježja zemlje u kojoj se koriste. Za potrebe projektnog zadatka, učenici mogu izabrati državu čija su im obilježja najzanimljivija (ne mora biti Hrvatska). Trebaju proučiti i otkriti o čemu ovise obilježja i kakav je prikaz i natpis na kovanicama, te koji su to simboli i obilježja na novčanicama. Također trebaju proučiti i prigodna izdanja kovanica od 2€.   

Učenici se kroz projektni zadatak trebaju upoznati s značajkama valute euro koja je postala naša valuta. Projektni zadatak radi se u paru, te se vrednuje kroz dva predmeta, Upotreba IT u uredskom poslovanju i Algoritmi i programiranje. Kroz projektni zadatak provjerava se ostvarivanje obrazovnih ishoda izrade prezentacije kao i upotrebe naredbi grananja u programskom jeziku C++. Projektni zadatak s učenicima prvog razreda provele su nastavnice D. Šafar Đerki i A. Leventić.

About the Author: Anica Leventić