Zanimanja

U školskoj godini 2014./2015. redovno obrazovanje realizirat će se za sljedeća zanimanja:

ČETVEROGODIŠNJI PROGRAMI

  • Školovanje traje četiri godine
  • Na kraju se polaže Državna matura
  • Pruža mogućnost nastavka obrazovanja na tehničkim fakultetima, posebice Elektrotehničkom fakultetu i Fakultetu prometnih znanosti.

1. ELEKTROTEHNIČAR

Obavlja poslove tehničkog projektiranja, proizvodnje i kontrole različitih elektrotehničkih proizvoda. Može raditi u pripremi razvojne tehnološke i operativne dokumentacije proizvoda u raznim telekomunikacijskim poduzećima, elektroindustriji i elektroprivredi. Uz pomoć drugih stručnjaka izrađuje sheme, sastavlja tehničke proračune i izrađuje crteže dijelova nekog elektrotehničkog uređaja; određuje način, potrebne materijale te odgovarajuće alate i strojeve za izradu određenog proizvoda; konstruira i montira složene uređaje te obavlja ispitivanja i kontrolu elektrotehničkih proizvoda i njihovih dijelova. Također, može raditi na održavanju elektroenergetskih strojeva, uređaja i opreme; planiranju, konstruiranju i praćenju izgradnje električnih mreža te na ispitivanju i održavanju električnih generatora, energetskih transformatora i agregata. Poslovi uključuju i popravak neispravnih uređaja i elektrotehničkih aparata. U radu je važna sposobnost analitičkog mišljenja i rješavanja tehničkih problema, razvijena motorika ruku i prstiju, spretnost, sistematičnost, preciznost. Zapreke u obavljanju poslova su smetnje vida i sluha, nemogućnost raspoznavanja boja, epilepsija, znojenje ruku.

2. TEHNIČAR ZA RAČUNALSTVO – novi strukovni kurikulum (040604-X)

Sastavlja, servisira i održava sklopovsku opremu ili hardver računala te instalira gotove programe u računalo. Nabavlja komponente za računalo (matičnu ploču, tvrdi disk, grafičku karticu, disketnu jedinicu) i provjerava njihovu ispravnost prije ugradnje, te priprema i pomoćni materijal (vodove za priključak, ispravljače i sl.). Tehničar za računalstvo održava, servisira i otklanja neispravnosti na računalu. Bavi se i dogradnjom dodatne opreme i proširivanjem rada računala, npr. proširenjem memorije, spajanjem modema i sl. Za održavanje računalnih uređaja nužna su stručna znanja iz elektrotehnike i ostalih tehničkih područja – tehničko crtanje i dokumentiranje, osnove elektrotehnike, elektrotehnički materijali i komponente, mjerenja u elektrotehnici te finomehanička tehnika. Važno je stalno stručno usavršavanje. Ovi poslovi zahtijevaju dobar vid na blizinu, sposobnost prostornog predočavanja i spretnost prstiju pri rukovanju sitnim komponentama. Radi znatnog naprezanja vida, osobe koje imaju poteškoća s vidom ne mogu obavljati navedene poslove. Ujedno je poželjna i sposobnost rješavanja tehničkih problema, urednost i savjesnost u radu.

3. TEHNIČAR ZA MEHATRONIKU – novi strukovni kurikulum(041304-X)

Projektira, nadograđuje i održava mehatroničke sustave – strojeve, alate i uređaje koji se sastoje od elektroničkih, strojarskih, optičkih, automatiziranih i kompjuteriziranih sklopova. U novije vrijeme sve je više mehatroničkih proizvoda: primjerice razni roboti, digitalno upravljani strojevi, automatski vođena vozila, elektronske kamere, telefaks uređaji, fotokopirni strojevi, avio-uređaji i dr. Bavi se projektiranjem automatskih strojeva, naprava i alata te prema potrebi nadograđuje navedene uređaje. Izrađuje tehnološku dokumentaciju za neki uređaj uz pomoć specijaliziranih računalnih programa (CAD/CAM, SOLID, EDGE, CATIA). Također nadzire vođenje složenih procesa u pogonima izrade mehatroničkih uređaja. Osim stručnih znanja iz strojarstva, računalske tehnike i elektrotehnike, za obavljanje poslova tehničara za mehatroniku potrebna je preciznost i staloženost u radu, razvijena pokretljivost i usklđenost ruku i prstiju, sposobnost razlikovanja boja. Zapreke za obavljanje navedenih poslova su smetnje vida i sluha, kronične bolesti ruku, nogu i kralježnice.

4. TEHNIČAR ZA ELEKTRONIKU – novi strukovni kurikulum(040704-X)

Projektira, izrađuje i servisira elektronske ili elektronski upravljane uređaje. Priprema tehnološke postupke, vodi i izvodi postupke međuprovjere i kontrolnih mjerenja, vođenja proizvodne linije, utvrđivanja kvalitete proizvodnih postupaka i kvalitete samih proizvoda. Može raditi na ispitivanju proizvoda u posebnim laboratorijima za mjerenje gdje se provjerava sukladnost proizvoda sa zahtjevima standarda i tehničkim propisima. Tehničar za elektroniku također može obavljati poslove montaže, servisa i održavanja uređaja i strojeva koji sadrže elektroniku. Treba biti spreman na kontinuirano usavršavanje, a zbog ubrzanog razvoja elektronike na praćenje i razvoj u područjima automobilske industrije, računalne i komunikacijske tehnologije itd. Važna je ustrajnost, inovativnosti, kreativnost i spremnost na timski rad. Pri zahtjevnijim poslovima važna je sposobnost koncentracije, te discipliniranost u radu s proizvodima pod naponom. Za obavljanje navedenih poslova potreban je uredan vid i sluh, sposobnost razlikovanja boja i sposobnost vještog rukovanja sa sitnim predmetima. Zapreke za rad na ovim poslovima su bolesti koje mogu uzrokovati nesvjesticu i pojačano znojenje ruku.

5. TEHNIČAR CESTOVNOG PROMETA – novi strukovni kurikulum(140204-X)

Prikuplja, analizira i prati podatke za obavljanje usluga u cestovnom prometu putnika i tereta te organizira ekonomično i sigurno iskorištavanje vozila. Također sudjeluje u izradi izračuna cijena putničkog i teretnog prijevoza te u izradi redova vožnje u putničkom cestovnom prometu. Vodi dokumentaciju koja je potrebna pri obavljanju otpremničkošpediterskih obveza i obavlja administrativne poslove osiguranika putnika i tereta. Ovisno o mjestu rada, vodi brigu o dovozu i odvozu putnika i tereta, organizira rad službi koje rješavaju probleme kašnjenja prijevoza te zagubljenog ili nestalog tereta, vodi brigu o ekonomičnosti i ispravnosti voznog parka, statističke evidencije te prati podatke vezane uz odvijanje prometa. U radu koristi prilagođene računalne programe, prometne i cestovne karte. Neke poslove radi u uredima, neke u garažama, servisima i stanicama za tehnički pregled vozila, gdje može biti prisutna buka i povećana koncentracija štetnih plinova.Poželjne osobine za ovo zanimanje su okretnost, snalažljivost, dobre organizacijskesposobnosti, savjesnost i pedantnost u radu te komunikativnost. Poželjno je da budesmirena i staložena osoba, otporna na stres.

TROGODIŠNJI PROGRAMI

  • Školovanje traje tri godine
  • Obuhvaća zanimanja vezana uz poslove u industriji

1. ELEKTROMONTER

Elektromonter obavlja poslove u proizvodnji, prijenosu i distribuciji električne energije od proizvođača do potrošača. Također radi na montiranju i rekonstrukciji elektroenergetskih postrojenja, električnih mreža i elektroinstalacija. Radi i na postavljanju strojeva, transformatora, mjerno-regulacijskih naponskih vodova, visokonaponskih i niskonaponskih razvodnih postrojenja i električnih upravljačkih aparata. Vrši izvedbu nadzemne mreže – izbor odgovarajućih stupova, skladištenje i transport stupova do mjesta postavljanja, polaganje uzemljenja i namještanje vodova za uzemljenje. Kronične smetnje respiratornog sustava, kronična oboljenja unutarnjih organa (osobito srca i krvnih žila), vrtoglavice, nesvjestice, teže deformacije kralješnice, slabi vid te strah od visine mogu biti zapreke za obavljanje ovih poslova.

2. ELEKTRONIČAR

Elektroničar obavlja poslove proizvodnje i održavanja elektroničkih sklopova i uređaja. Osnovni poslovi se odnose na izradu elektroničkih sklopova i tiskanih ploča, montiranje složenih elektroničkih uređaja, kontrolu proizvoda prema uputama i propisima, obavljanje poslova održavanja elektroničkih uređaja i uporabu aplikacijskih računalnih programa u projektiranju i konstrukciji elektroničkih sklopova. Elektroničar za računalstvo servisira i održava računalnu opremu, provjerava ispravnost računalnih komponenata, rad računala i računalnih mreža, montira računala, prateće komponente i instalira programske potpore, umnaža podatke na medije za pohranjivanje i arhiviranje tehničke dokumentacije, servisira i poslužuje računalne sustave. Elektroničar za audio i video tehniku provjerava ispravnost komponenata audio i video uređaja, servisira i održava audio i video uređaje te vodi skladišta komponenata i uređaja u servisima audio i video opreme. Elektroničar za automatiku provjerava ispravnost mjerno-regulacijskih komponenata, montira, servisira i održava uređaje i sustave za upravljanje i vođenje procesa te vodi skladišta komponenata i uređaja u servisima i pogonima s mjerno-regulacijskom opremom. Za obavljanje poslova ovog zanimanja važno je imati dobar vid i sluh, sposobnost razlikovanja boja te razvijenu spretnost ruku i prstiju.

3. VOZAČ MOTORNIH VOZILA

Upravlja vozilom unutar gradskog područja te u međumjesnom i međunarodnom prometu. Obavlja poslove pripreme vozila za prijevoz, vodi prijevoznu dokumentaciju, otklanja manje kvarove na vozilu, preuzima teret u prijevozu, nadzire utovar i istovar te vodi brigu o njegovoj zaštiti. Nakon završetka obrazovanja i određenog radnog iskustva polaznik se kroz stručno usavršavanje može osposobiti za vozača autobusa, taksi vozača i autodizaličara. Vozač mora imati vrlo dobre senzorne, mentalne i psihomotorne sposobnosti što se utvrđuje posebnim liječničkim pregledima. Zapreke za obavljanje navedenih poslova su teže bolesti unutrašnjih organa, oštećenja udova i kralježnice, poremećaji vida i teška oštećenja sluha, epilepsija, teži oblici šećerne bolesti, alergijske i kronične bolesti dišnog sustava, psihoze. Potrebna je dobra emocionalna stabilnost.