Misija i vizija

Želja nam je da kroz školski kurikulum naša škola pokaže svoju prepoznatljivost u kvaliteti, čime na tržišnoj sceni potvrđuje svoju vrijednost u svim oblicima rada. Rezultati naših učenika na natjecanjima, rezultati ispita državne mature, potvrda su našeg rada ne samo u redovitom programu, već i u odabiru i rezultatima izvannastavnih aktivnosti, rada s naprednim učenicima i uspješnosti dopunske nastave kroz godinu. U nastojanju da kontinuirano napredujemo u ovome smjeru, osmislili smo misiju i viziju razvoja naše škole.

Svojim odgojno-obrazovnim radom želimo:

  • osposobiti naše učenike za konkurentno i kompetitivno sudjelovanje na tržištu rada, sukladno njegovim potrebama;
  • ponuditi moderne i inovativne obrazovne programe i sadržaje;
  • omogućiti stalno usavršavanje i napredovanje naših nastavnika;
  • poticati osobni razvoj svakoga učenika, promicati kretivnost i usvajanje humanih vrednota.

Vjerujemo da našu školu možemo profilirati kao centar izvrsnosti za sve naše učenike i djelatnike. Vidimo ju kako sigurnu školu, kroz čiji se rad njeguju suradnički odnosi između učenika, nastavnika i roditelja. Ponudom inovativnih i kvalitetnih odgojno-obrazovnih sadržaja radimo na stvaranju sigurne budućnosti za nadolazeće generacije.