Financijski plan za 2023. s projekcijama za 2024. i 2025. godinu s obrazloženjem – OPĆI DIO