Obrazloženje izvještaja o izvršenju financijskog plana za 2022_OPĆI DIO