Obrazloženje polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana za 2023_OPĆI DIO