Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana 2022. – POSEBNI DIO