Prijedlog II. rebalansa financijskog plana za 2023. godinu_Opći dio