RCK

Regionalni centar kompetentnosti Elektrotehničke i prometne škole Osijek

O NAMA:

Elektrotehnička i prometna škola Osijek( ELPROS) u srpnju 2018. od Ministarstva znanosti i obrazovanja imenovana je Regionalnim centrom kompetentnosti u elektrotehnici i informacijsko-komunikacijskim tehnologijama.  

Jedna je od 25 strukovnih škola u Hrvatskoj imenovana Regionalnim centrom kompetentnosti u području elektrotehnike i računalstva. Strukovno obrazovanje u RH kakvog danas poznajemo je podcijenjeno, a ono zapravo ima ključnu ulogu u odgovoru na izazove pojave novih tehnologija te u razvijanju ljudskih potencijala s ciljem postizanja gospodarskog rasta i zapošljavanja.

Kako bi društvo, a prije svega učenici prepoznali strukovna zanimanja kao privlačne opcije koje će im pružiti stjecanje specifičnih strukovnih kompetencija te takva zanimanja popularizirala, neophodna je određena reforma strukovnog obrazovanja i osposobljavanja. Tako se ukazala i potreba uspostavljanja regionalnih centara kompetentnosti (RCK) koji su zamišljeni kao mjesta izvrsnosti strukovnog obrazovanja i osposobljavanja. U takvim centrima će se, uz osnovnu djelatnost obrazovanja i učenja temeljenog na radu, obavljati i osposobljavanje i usavršavanje u područjima koji pridonose poboljšanju kvalitete strukovnog osposobljavanja i njegove prilagodbe potrebama gospodarstva i tržištu rada.

Svrha RCK je osigurati kvalitetan sustav obrazovanja mladih, obrazovanja odraslih i cjeloživotnog učenja uz potporu i suradnju s poslodavcima, osnivačima, razvojno-gospodarskim subjektima, strukovnim udruženjima, visokim učilištima, javnim i civilnim sektorom.

Projekt RCK ELPROS financira se iz dva fonda: Europskog fonda za regionalni razvoj kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014-2020 te Europskog socijalnog fonda kroz Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020 te su na ovaj način osigurana bespovratna sredstva u ukupnom iznosu od 73.044.858,34 kn.

PROJEKTI

1. OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020.

Uspostava infrastrukture regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju

Kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija osigurana su sredstva za ulaganje u infrastrukturu i opremu RCK ELPROS. Za  Elektrotehničku i prometnu školu to konkretno znači izgradnju novih 2000 m2 radionica i laboratorija opremljenih modernom specijaliziranom opremom, inovativnim tehnologijama te opremom za rad učenika s poteškoćama. Obzirom na sektor u kojem RCK djeluje, instalirat će se i fotonaponska elektrana koja će proizvoditi električnu energiju, a koja će pridonijeti energetskoj održivosti, te će se koristiti i kao odgojno-obrazovni poligon. Dogradnjom škole osigurat će se i smještajni kapaciteti za korisnike RCK.

Naziv projekta: RCK ELPROS

Programski okvir: OP KK 2014-2020; Europski fond za regionalni razvoj, KK 09.1.3.01, Uspostava infrastrukture regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju kao podrška procesu reforme strukovnog obrazovanja i osposobljavanja

Nositelj: Elektrotehnička i prometna škola Osijek

Partner: Osječko-baranjska županija

Potpisnici ugovora: Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije i Središnja agencijom za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije, Elektrotehnička i prometna škola Osijek

Suradnici: Javna ustanova Županijska razvojna agencija Osječko-baranjske županije, Tehnička škola Ruđera Boškovića Vinkovci, Hrvatski zavod za zapošljavanje, ATO INŽENJERING d.o.o., MONO za projektiranje informacijskih sustava d.o.o.

Ukupna vrijednost projekta: 29.942.296,47 HRK

Cilj projekta: Unaprjeđenje infrastrukture Elektrotehničke i prometne škole u Osijeku kao regionalnog centra kompetentnosti u strukovnom obrazovanju u skladu s potrebama tržišta rada na regionalnoj razini te intenziviranje suradnje sa sličnim centrima u EU.

Ključne aktivnosti: priprema projektne i tehničke dokumentacije za radove na dogradnji i rekonstrukciji škole, instalacija fotonaponske elektrane za proizvodnju električne energije za vlastite potrebe, stvaranje prostorno-tehničkih uvjeta za rad RCK, nabava opreme za rad učenika s poteškoćama, nabava specijalizirane opreme za radionice i laboratorije u području „Računalstvo“, „Automatizacija – I.razina“ i „Automatizacija – II.razina“

2. OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020.

Uspostava regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju

Naziv projekta: RCK ELPROS

Programski okvir: OP ULJP 2014-2020; Europski socijalni fond, UP 03.3.1.04, Uspostava regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju u (pod)sektorima: strojarstvo, elektrotehnika i računalstvo, poljoprivreda i zdravstvo

Nositelj: Elektrotehnička i prometna škola Osijek

Potpisnici ugovora: Ministarstvo znanosti i obrazovanja i Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Elektrotehnička i prometna škola Osijek

Partner: Osječko-baranjska županija, Srednja škola Isidora Kršnjavoga Našice, Tehnička škola Ruđera Boškovića Vinkovci, Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek, MONO za projektiranje informacijskih sustava d.o.o., ATO INŽENJERING d.o.o., Hrvatska Gospodarska Komora ŽK Osijek

Ukupna vrijednost projekta: 43.102.561,87 HRK

Cilj projekta: Uspostava programskih, kadrovskih i tehničkih uvjeta u regionalnom centru kompetentnosti Elektrotehničke i prometne škole Osijek koji će podići stupanj relevantnosti, atraktivnosti i primjenjivosti ponuđenih znanja za učenike i odrasle polaznike te interes za strukovno obrazovanja u sektoru elektrotehnike i računalstva.

Ključne aktivnosti: uspostava organizacije rada i razvoja RCK ELPROS; razvoj i unaprjeđenje te provedba programa redovitog strukovnog obrazovanja, formalnih i neformalnih programa za obrazovanje odraslih u području računalstva, elektroinstalacija, servisa kućanskih aparata, elektroničkih komunikacija, industrijske robotike, projektiranja i izrade prototipa elektroničkih sklopova, automatizacije, inteligentnih instalacija i OIE, frontend programera, backend programera, Quality Assurance-a, DevOps-a, razvoja alternativnog okruženja, blockchain-a, projektiranja, izrade i održavanja računalnih mreža, automatizacije i pogonske tehnike; prilagodba strukovnih kurikuluma osobama s poteškoćama i invaliditetom;  jačanje kompetencija odgojno –obrazovnih radnika i mentora zaposlenih kod poslodavca vezanih za provedbu navedenih programa redovitog strukovnog obrazovanja, odnosno formalnih i neformalnih programa za obrazovanje odraslih; promocija strukovnih zanimanja i rada RCK ELPROS

ODRŽIVOST PROJEKTA

RCK ELPROS će sinergijom prijavitelja, partnera, te svih drugih suradničkih institucija i zainteresiranih dionika stvoriti neophodne uvjete za financijsku održivost projekta. Financijska održivost nakon završetka projekta bit će prvenstveno usmjerena na komercijalizaciju i diversifikaciju usluga i proizvoda, osobito inovacija. Postoji potencijal ostvarivanja dodatnih prihoda RCK kroz upravljanje radom školske zadruge i različitim projektima usmjerenim na tehnologijske inovacije u sektoru te projekti za razvoj, unaprjeđenje i komercijalizaciju glavnih obrazovnih usluga i proizvoda: izradom završnih radova i projekta prema potrebama tržišta; financiranje iz inovacija i patenata; pružanjem usluga poput izrade projekata i izvođenje instalacija svijetlo tehnike za razne prigode; izrada elektroničkih uređaja iz sustava zaštite i sigurnosti opreme i ljudi (zadanih od strane privatnih subjekata), digitalno opismenjavanje; prodaja prototipova i inovacija uređaja asistivne tehnologije i didaktičko nastavnih sredstava i usluge posudbe uređaja asistivne tehnologije u svrhu probe prije donošenja odluke o kupnji; usluge iznajmljivanja prostora (videokonferencijska dvorana).

U skladu sa Strateškim planom razvoja škole, a vezano za unaprjeđenje kvalitete usluga obrazovanja odraslih (kurikularno, metodološki, organizacijski) u direktnoj suradnji s poslodavcem, ostvarenje financijske održivosti nakon završetka projekta bit će usmjereno na provedbu programa novih osposobljavanja i usavršavanja te cjeloživotnog obrazovanja učenja temeljenih na novim modelima učenja i novim metodologijama koje će provoditi stručni kadar nastavnika, mentora i drugog nastavničkog osoblja, a koji će iskazivati veću razinu relevantnosti za poslodavce i korisnike.

Financijska održivost ostvarivat će se i kroz prikupljanje sredstava od partnerstva s gospodarstvenicima u vidu sponzorstava i donacija: kampanja za prikupljanje redovitih godišnjih donacija kao organizirani nastup prema donatorima, kako bi se osiguralo njihova kontinuirana podrška RCK, s ciljem stvaranja široke grupe donatora, koja se osjeća povezanom s RCK i njegovom misijom.

RCK ELPROS i OBŽ, partner i osnivač RCK ELPROS, osigurat će neophodne preduvjete za provedbu projekta i njegovu održivost nakon završetka projekta kroz osiguravanje trajnosti aktivnosti i rezultata i održavanja opreme i druge imovine. Planirana suvremena tehnologija osigurat će održavanje programa koji su u skladu s tržištem na koje se odnose, te će se takvim pristupom osigurati i konkurentnost polaznika na tržištu rada.

KORISNICI PROJEKTA

Predviđeni korisnici su:

  • Poslodavci, zaposleni radnici i socijalni partneri s područja 5 slavonskih županija Vukovarsko-srijemske, Brodsko-posavske, Požeško-slavonske, Virovitičko-podravske i Osječko-baranjske županije,
  • Mladi – učenici osnovnih i srednjih škola, predškolci s područja 5 slavonskih županija
  • Nezaposlene osobe – stariji radnici, niskokvalificirani, dugotrajno nezaposleni
  • Strukovne škole u regiji (nastavnici i stručni suradnici, asistenti i pomoćnici u nastavi):
  • visoka učilišta
  • Korisnici s teškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom
  • Korisnici koji dolaze iz udaljenijih mjesta u regiji

KONTAKTI

TELEFON:  031/ 289 – 829; 031/ 289 – 830

Antun KovačićRavnatelj elektrotehničke i prometne škole Osijekantun.kovacic@skole.hr
Rebeka RaffSenior projekt menadžer JU ŽRA OBŽrebeka.raff@obz.hr
Marko MišanovićProjekt asistent JU ŽRA OBŽmarko.misanovic@obz.hr
Marijana PezićKoordinatorica projekta ELPROSmarijana.pezic@skole.hr
Jasna BolićProjekt asistentica EPROSjasna.bolic@skole.hr
Marijan GlavašStručni savjetnik za suradnju s poduzetnicimamarijan.glavas@skole.hr
Tea KovčalijaStručna savjetnica za profesionalno usmjeravanje 1tea.kovcalija@skole.hr
Kristina VinkovićStručna savjetnica za profesionalno usmjeravanje 2kristina.vinkovic@skole.hr
Emma BiglbauerStručnjakinja za promidžbu i vidljivostemma.biglbauer@skole.hr
Ljilja EpihFinancije i računovodstvoljilja.epih@gmail.com
Marina BašurićTajnica Regionalnog partnerskog vijeća Centra i stručni savjetnik za kvalitetumarina.basuric@skole.hr

 

Projekt financiraju

Partnerske organizacije