Jesenski upisni rok

 
Opis postupaka  Datum
Početak prijava u sustav i prijava obrazovnih programa 24.8.2015.
Dostava osobnih dokumenata, svjedodžbi i ostale dokumentacije za kandidate izvan redovitoga sustava obrazovanja Republike Hrvatske
Dostava dokumentacije redovitih učenika (stručno mišljenje HZZ-a i ostali dokumenti kojima se ostvaruju dodatna prava za upis i sl.)
24.8.2015.
Završetak prijave obrazovnih programa koji zahtijevaju dodatne provjere 25.8.2015.
Provođenje dodatnih ispita i provjera te unos rezultata 26.8. 2015. – 27.8.2015.
Završetak prigovora na osobne podatke, ocjene, natjecanja, rezultate dodatnih provjera i podatke na temelju kojih se ostvaruju dodatna prava za upis
Završetak unosa rezultata popravnog ispita
Brisanje s liste kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete
28.8.2015.
Zaključavanje odabira obrazovnih programa
Početak ispisa prijavnica
31.8.2015.
Krajnji rok za zaprimanje potpisanih prijavnica (učenici donose razrednicima, a ostali kandidati šalju Središnjem prijavnom uredu)
Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete ili dostavili prijavnice
2.9.2015.
Objava konačnih ljestvica poretka  3.9.2015.
Dostava dokumenata koji su uvjet za upis u određeni program obrazovanja (liječnička svjedodžba medicine rada i ostali dokumenti kojima su ostvarena dodatna prava za upis) srednje škole
Dostava potpisanog obrasca o upisu u I. razred srednje škole (upisnice) u srednju školu u koju se učenik upisao
4.9.2015