Ljetni upisni rok

 
Opis postupaka Datum
Početak prijava kandidata u sustav 25.5.2015.
Početak prijava obrazovnih programa 26.6.2015.
Završetak prijave obrazovnih programa koji zahtijevaju dodatne provjere 30.6.2015.
Provođenje dodatnih ispita i provjera te unos rezultata 1. – 6.7.2015.
Rok za dostavu dokumentacije redovitih učenika (stručno mišljenje HZZ-a i ostali dokumenti kojima se ostvaruju dodatna prava za upis) 26.6.2015.
Dostava osobnih dokumenata i svjedodžbi za kandidate izvan redovitog sustava obrazovanja Republike Hrvatske 25.5.2015. – 29.6.2015.
Završetak prigovora na unesene osobne podatke, ocjene, natjecanja, rezultate dodatnih provjera i podatke na temelju kojih se ostvaruju dodatna prava za upis 7.7.2015.
Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete 8.7.2015.
Zaključavanje odabira obrazovnih programa
Početak ispisa prijavnica
8.7.2015.
Krajnji rok za zaprimanje potpisanih prijavnica (učenici donose razrednicima, a ostali kandidati šalju prijavnice Središnjem prijavnom uredu)
Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete ili dostavili prijavnice
10.7.2015.
Objava konačnih ljestvica poretka  11.7.2015.
Dostava dokumenata koji su uvjet za upis u određeni program obrazovanja (liječnička svjedodžba medicine rada i ostali dokumenti kojima su ostvarena dodatna prava za upis) srednje škole
Dostava potpisanog obrasca o upisu u I. razred srednje škole (upisnice) u srednju školu u koju se učenik upisao
13. – 17.7.2015.
Objava slobodnih mjesta za jesenski rok 21.7.2015.

Napomena: Termin provođenja dodatnih provjera znanja stranog jezika, za učenike koji nisu učili neki od jezika koje nudi škola (engleski, njemački), je 6. 7. 2015. godine u 9:00 h, a za kandidate s teškoćama u razvoju 19. 6. u 10 h.